UV2 KOSHI-WAZA 1er et 2ème Dan

KOSHI-WAZA

1er et 2ème Dan

Hane-Goshi
Koshi-Guruma
Harai-Goshi
O-Goshi
Sode-Tsurikomi-Goshi
Uchi-Mata
Uki-Goshi
Ushiro-Goshi
Utsuri-Goshi
Kubi-Nage

2 ème DAN uniquement

Tsuri-Goshi