UV2 ASHI-WASA 1er et 2ème Dan

ASHI-WASA

1er et 2ème Dan

Ashi-Guruma
De-Ashi-Barai
Harai-Tsurikomi-Ashi
Hiza-Guruma
Ko-Soto-Gake
Ko-Soto-Gari
Ko-Uchi-Gari
Okuri-Ashi-Barai
O-Soto-Gari
O-Soto-Otoshi
O-Uchi-Gari
Sasae-Tsurikomi-Ashi
Uchi-Mata

2ème Dan uniquement

O-Guruma
O-Soto-Guruma
O-Soto-Gaeshi
Tsubame-Gaeshi